NEN2580


Wat betekent NEN 2580?

NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte of van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Kortom een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data.

Waarom NEN 2580? 

Omdat bij de bepaling van de waarde van een pand rekening wordt gehouden met de grootte, is het belangrijk dat elke makelaar op dezelfde manier een pand opmeet. Zo vergelijk je geen appels met peren.  

Meetinstructie

Alle makelaars en taxateurs hanteren een meetinstructie om de gebruiksoppervlakte van woningen te meten. De meetinstructie is gericht op het meten van de gebruiksoppervlakte per individuele woning (de oppervlakte ?achter de voordeur?) en de bij de woning behorende externe bergruimte.

Hoe werkt dat?

Een tweetal belangrijke aspecten die u kunt waarnemen als de makelaar of taxateur uw woning opmeet: 

  • Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte een ruimte wordt gemeten binnen de buitenste/ woningscheidende wanden (muren);
  • De oppervlakte met een netto hoogte van minder dan 1,50 m (dus bijvoorbeeld onder schuine daken) wordt conform NEN 2580 niet tot gebruiksoppervlakte gerekend en hoeft dus ook niet gemeten te worden. 


Wanneer u de geheel meetinstructie wilt lezen, kunt u dit document downloaden.

Kunnen wij u helpen?